Nasze usługi​

OFERTA DLA FIRM

Prowadzenie działalności gospodarczej to nie tylko konieczność rozliczania podatków i składek oraz prowadzenie księgowości. Przedsiębiorcy są traktowani jako profesjonalni uczestnicy obrotu gospodarczo-prawnego. Wymaga się od nich znajomości przepisów i procedur postepowań, których strażnikiem są : ZUS i US. By prawidłowo i terminowo czynić zadość tym wymogom zapewniam reprezentację do występowania przed organami tych instytucji.

Zakres usług

 • prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów
 • prowadzenie Ksiąg Handlowych
 • Ryczałt Ewidencjonowany i Karta Podatkowa
 • rozliczenia kadrowo-płacowe pracowników
 • obsługa dofinansowań i refundacji PFRON ( SODiR)
 • obsługa pracodawców zobowiązanych do składania deklaracji i wnoszenia wpłat na PFRON ( e-PFRON2)
 • sporządzanie wniosków kredytowych, leasingowych
 • reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej
 • bieżąca pomoc w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • możliwość pracy w siedzibie firmy klienta

OFERTA DLA OSÓB PRYWATNYCH

Nie wiesz jak załatwić sprawę w urzędzie? Jak wypełnić wniosek, napisać odwołanie? Nie znasz przepisów ? Pomożemy Ci przeprowadzając Twoją sprawę od początku do końca.

Zakres usług

 • pomoc w sporządzaniu wniosków, podań i odwołań ( Urzędy, Banki, Instytucje Finansowe)
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego dla rozpoczynających działalność gospodarczą (dofinansowanie, dotacja, kredyt, pożyczka)
 • kompleksowa pomoc w sprawach prywatnych i zawodowych